SchoolSoft

Postproduktion för film och tv – distans

– Videoredigering, Ljudmix, Visuella effekter och Färgkorrigering/Grading

En terminskurs på distans där du lär dig modern postproduktions alla moment och hur de samverkar för att bygga berättelser och skapa känslor. 

Efter kursen kommer du behärska hela processen från råmaterial till färdig film och ha god kännedom om alla de kreativa, konstnärliga och dramaturgiska möjligheter postproduktionen rymmer.

Du kommer få en förståelse för hur film kommunicerar och hur olika val under postproduktionen påverkar och formar filmen och publikens upplevelse.

Du lär dig även hantverkets tekniska aspekter och att hantera professionell programvara som Avid Media Composer, Adobe After Effects, Pro Tools och Da Vinci Resolve.                                                                          

Kursen består av föreläsningar och övningar där du arbetar med olika typer av filmmaterial och löpande handledning. Dessutom finns möjligheten att arbeta med eget material och få feedback och handledning i det, exempelvis en egen kortfilm, musikvideo eller dokumentär.

Kursen består av 5 delmoment. Dessa motsvarar de fyra huvudsakliga områdena i postproduktion samt praktisk och teoretisk förståelse för hur de samverkar för att forma publikens upplevelse.

> Videoredigering 4 veckor

Undervisning i videoredigering i programmet Avid Media Composer

>> Ljudmix och ljuddesign 4 veckor

Undervisning i ljudmix och ljuddesign i programmet Pro Tools

>>> Effekter och compositing 4 veckor

Undervisning i motion graphics och compositing i programmet Adobe After Effects (samt i mindre utsträckning i Photoshop)

>>>>Färgkorrigering och grading 2 veckor

Undervisning i färgkorrigering och grading i programmet Da Vinci Resolve.

>>>>>Klippningen som språk, praktisk teori och arbete med en kortfilm ca 4 veckor

Undervisning i hur filmen kommunicerar med sin publik och vilka möjligheter postproduktionen  har att forma publikens upplevelse och förståelse.