SchoolSoft

Mer svenska

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundskolenivå

Kurstid

Kurstider läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Svenska som andraspråk – Mer svenska

Kursen Mer svenska är en kurs för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är huvudsakligen på sfi D-nivå.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk: vi läser, skriver och samtalar på svenska samt studerar svenska språkets grammatik och ordens uttal.

  • Samhällsorientering: till exempel läser vi och lyssnar på nyheter, samtalar om aktuella ämnen och gör studiebesök.

  • Data och ordbehandling

  • Tillval

Mer svenska är en ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Det finns också möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Arbetsformer

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där kursdeltagare och lärare tillsammans formar undervisningens mål och innehåll.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper